Flanders' Maritime Cluster,

de netwerkorganisatie voor de mariene en maritieme industrie in Vlaanderen

Welkom op Flanders' Maritime Cluster

-

De belangrijkste taken van Flanders' Maritime Cluster zijn het promoten, valoriseren en ontwikkelen van de mariene en maritieme bedrijvigheid in Vlaanderen. Om dit waar te maken, bieden we naast onze diensten een jaarprogramma van activiteiten aan. Om als bedrijf of organisatie van ons aanbod optimaal te genieten wordt u van harte uitgenodigd om lid te worden van Vlaanderens mariene en maritieme clusterorganisatie.

Op 2 juli 2015 verzamelden 85 deelnemers in de Oesterput te Oostende voor een seminarie over zeewier en geïntegreerde aquacultuur in het kader van het Interreg project EnAlgae.

Op donderdag 04 juni 2015 organiseerde PMD de eerste themanamiddag 'polymeren in maritieme toepassingen' in samenwerking met Flanders' Plastic Vison en Flanders Maritime Cluster.

In Oostende stelde Laminaria op 28/05 de positieve testresultaten voor van haar uiterst stormbestendige golfenergieconvertor. Dat is een installatie die energie opwekt uit golven op zee. Het ¼ schaalmodel van 2.5 m op 2.5 m is bestand tegen stormachtige omstandigheden met golven van 2.7 meter.

 
Op 3 februari organiseerde Flanders’ Maritime Cluster naar jaarlijkse gewoonte zijn nieuwjaarsreceptie. Dit jaar werd gekozen voor het bezoekerscentrum gelegen in de haven van Gent, recent lid van de cluster.