Flanders' Maritime Cluster,

de netwerkorganisatie voor de mariene en maritieme industrie in Vlaanderen

Welkom op Flanders' Maritime Cluster

-

De belangrijkste taken van Flanders' Maritime Cluster zijn het promoten, valoriseren en ontwikkelen van de mariene en maritieme bedrijvigheid in Vlaanderen. Om dit waar te maken, bieden we naast onze diensten een jaarprogramma van activiteiten aan. Om als bedrijf of organisatie van ons aanbod optimaal te genieten wordt u van harte uitgenodigd om lid te worden van Vlaanderens mariene en maritieme clusterorganisatie.

Jaarlijks tracht Flanders' Maritime Cluster om een zo goed mogelijk beeld te scheppen van het ledenbestand via een bedrijfscatalogus. Met deze publicatie vertegenwoordigt de cluster zijn leden in binnen- en buitenland.

Op 20 november organiseerde Aquascrew in samenwerking met de partners Flanders' Maritime Cluster, WENZ en De Meyer de inhuldiging van het demoproject aan de Temsebrugsite te Temse.

Op 20 oktober werd in de haven van Oostende de Laminaria golfenergieconvertor te water gelaten. Het concept werd ontwikkeld door Dhr. Steven Nauwelaerts en zijn neef Geert Nauwelaerts. Het duo richtte in 2011 in samenwerking met Discessio het bedrijf Laminaria op.

In 2009 hebben een aantal sleutelbedrijven uit de maritieme sector, samen met twee havenbesturen, lokale en regionale overheden en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) de handen in elkaar geslagen om een mariene-maritieme cluster op re richten, Flanders’ Maritime Cluster (hierna FMC genoemd).