Projecten

Project

Europe Leading Blue Energy (ELBE) is een "Clusters Go International" project gesubsidieerd door het Europees programma voor KMO's (COSME).

Project

Inn2POWER is een Interreg project met 11 partners in de Noordzee Regio – Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België en Nederland. Het doel van het project is om KMO’s uit het Noordzeegebied te ondersteunen bij het opzetten van innovatieve samenwerkingsverbanden met betrekking tot het onderhoud en de monitoring van offshore wind parken, met als ultiem doel het reduceren van de Levelised Cost of Energy (LCOE).

Project

De FMC clusterwerking doelgericht differentiëren zodat Vlaamse actoren optimaal kunnen inspelen op de opportuniteiten van een groeiende maritieme industrie in transitie.

Project

De creatie van een Noord-West Europees netwerk van piloot/demonstratie sites en het verzamelen van technisch economische informatie. Noord-West Europese SWOT analyse: een analyse maken van de voordelige context en toekomstige noden(expertise, markten, beleid).

Project

Aquacultuur is vandaag nagenoeg onbestaande in Vlaanderen maar wereldwijd een sterk groeiende miljardenindustrie. Toch beschikt Vlaanderen over heel wat industriële en academische kennisspelers in de aquacultuurwaardeketen.