Elia groep

Elia groep is actief in elektriciteitstransmissie.

We zorgen dat productie en verbruik op elk moment in balans zijn. Zo voorzien we 30 miljoen eindverbruikers van elektriciteit. Met filialen in België (Elia) en het noordoosten van Duitsland (50Hertz) beheren we 18.600 km aan hoogspannings-verbindingen. Onze groep behoort daarmee tot de Europese top 5. Met een betrouwbaarheidsgraad van 99,999% geven we de samenleving een robuust elektriciteitsnet dat belangrijk is voor de socio-economische welvaart. We willen ook een katalysator zijn voor een geslaagde energietransitie naar een betrouwbaar, duurzaam én betaalbaar energiesysteem.

Door de uitbouw van internationale hoogspannings-verbindingen en het integreren van steeds grotere hoeveelheden hernieuwbare energieproductie, stimuleert Elia groep zowel de integratie van de Europese energiemarkt als de decarbonisering van onze samenleving. Tegelijk innoveert Elia groep haar operationele systemen en ontwikkelt marktproducten zodat nieuwe technologieën en marktpartijen toegang krijgen tot ons net. Elia groep maakt zo de energietransitie waar.