Terugblik nieuwjaarsreceptie FMC

Op een drukke woensdagavond vond de nieuwjaarsreceptie van Flanders’ Maritime Cluster plaats in het vernieuwde Havenhuis in Antwerpen.

Een groot aantal deelnemers kozen voor een rondleiding in het Havenhuis waarbij enthousiaste stadsgidsen tekst en uitleg gaven over deze architecturale parel. Kort daarna begon de foyer vol te lopen met de andere genodigden die reeds genoten van een glaasje bubbels alvorens hun aandacht ten volle te vestigen op de 3 sprekers.

De toespraak ging van start met een speech van Eric Van den Eede, voorzitter van FMC, die uitleg gaf over de activiteiten die plaatsvonden in het voorbije jaar maar ook reeds een blik wierp op de toekomst van FMC met de vermelding van De Blauwe Cluster.

Marc Van Peel, Schepen voor Haven, Industrie en Werk van de Stad Antwerpen en voorzitter Havenbedrijf Antwerpen vertelde met veel verve en passie over het verleden en de toekomst van de Haven van Antwerpen als motor van de Vlaamse economie. Ook de Haven kijkt verwachtingsvol uit naar de nakende erkenning van de Blauwe Cluster als speerpuntcluster (*) en wil dit initiatief ten volle steunen.

Daarna was het de beurt aan FMC’s eigenste projectleider Shanna Vanblaere die een bevlogen uiteenzetting gaf over de resultaten van haar project ‘Flanders’ Maritime Solutions’ dat afliep in 2017. De resultaten van dit 3-jarig project zijn ook terug te vinden in een visueel aantrekkelijke brochure. Op zoek naar inspiratie? Ontdek in dit rapport de topics voor projectideeën en nieuwe waardeketens!

De afsluitende spreker was niemand minder dan Alexander Saverys, CEO van CMB, een man die innovatie en standvastigheid ademt. Hij wist de sprekers te overtuigen van de nood aan innovatie in de scheepswereld na de onmiskenbare terugval die de scheepvaart gekend heeft sedert de start van de 21ste eeuw. CMB zal het voortouw nemen om de energie-efficiëntie en emissies van de zeeschepen aan te pakken en gaat aan de slag met concrete initiatieven zoals de doorontwikkeling van waterstof als alternatieve brandstof. Hij roept alle Vlaamse maritieme actoren op om samen hun schouders te zetten onder de ontwikkeling van waterstoftechnologie zodat we deze weg naar de toekomst niet missen.

Deze korte toespraken waren genoeg voer voor discussie gezien de receptie verder doorging met een netwerkmoment waarbij de sfeer zeer gemoedelijk en optimistisch was en alle aanwezigen hopelijk nieuwe en oude banden gesmeed en versterkt hebben.

Het FMC team dankt iedereen alvast voor zijn/haar aanwezigheid en enthousiasme en hoopt om verder te gaan op dit elan, samen met alle leden.

Extra dank gaat uit naar de Haven van Antwerpen voor het ter beschikking stellen van de infrastructuur, meer bepaald naar Dhr. Christiaan De Block, Peggy De Cort, Reinhard Byl en het communicatie team!

 

(*) De aanvraag van de Blauwe Cluster werd op 15 november 2017 officieel ingediend bij het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Na analyse door de deskundigen van het agentschap, gestoeld op een grondige evaluatie door een internationale jury, werd de aanvraag behandeld door het Hermes beslissingscomité op 25 januari 2018.  In globo is er een positieve appreciatie van de aanvraag, maar in een volgende fase vraagt het comité om een aantal aspecten verder uit te werken. Het betreft bijvoorbeeld een aangepaste set KPI’s, en een bevestiging van het engagement van FMC om sterk betrokken te zijn bij de clusteractiviteiten. Het dossier wordt momenteel aangevuld in interactie met het agentschap, om vervolgens ter definitieve beslissing aan het comité voor te leggen.