Recap Marine Science Meets Maritime Industry

Op 24 mei kwamen ruim 100 vertegenwoordigers van kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven bijeen in het VLIZ te Oostende voor de 4de edidie van ‘Marine Science Meets Maritime Industry’, een co-organisatie van FMC en VLIZ.
 
Het programma begon met een plenaire sessie waarin Piet Verhoeve van Hangar K vertelde over de win-win van innovatie, met heel wat concrete tips en voorbeelden om tot een succesvolle samenwerking te komen tussen partners met verschillende doelstellingen. Caroline Buts van VUB legde op een zeer toegankelijke manier uit wat staatssteun is, en hoe hiermee omgegaan wordt bij het ter beschikking stellen van mariene onderzoeksinfrastructuur voor commerciële partners en het aangaan van samenwerking (versus contractonderzoek) tussen kennisinstellingen en bedrijven. 

Daarna was het de beurt aan 9 pitchers van zowel industrie als onderzoek die in 5 minuten hun nieuwste ontwikkelingen kwamen toelichten:

Mieke Harteel vertelde over de milieuvriendelijke anti-fouling technieken van Harsonic

Johan De Mol van UGent besprak  de opportuniteiten en de uitdagingen om stadsdistributie via het water te organiseren, met als concrete case Gent

Jurgen Everaerts van VITO had het over de nieuwe mogelijkheden om via het Terrascope platform kosteloos over accurate satelliet data te beschikken, bijvoorbeeld om stromingspatronen op zee te visualiseren

Karel Van de Berghe van UGent toonde ons hoe een analyse van de sterktes van een haven opportuniteiten kan detecteren voor de ontwikkeling van de kenniseconomie in de havenstad, met als illustratie het verschil tussen de automotive cluster en de bio-economie cluster in de haven van Gent 

Bernard Malherbe van Jan De Nul illustreerde hoe het bedrijf inzet op de ontwikkeling van kennis via modelleringen en simulaties om de dynamiek van de kust te begrijpen en op de natuur gebaseerde oplossingen voor kustverdediging te ontwerpen

Pieter Jan Jordaens van OWILab en IBN Offshore Energie richtte vanuit kennis ontwikkeld bij het opstellen van monitoringsstrategieën voor Belgische windmolenparken de spin-off 24Sea op die nu internationaal actief is 

Colin Janssen van UGent kondigde aan dat blauwe groei een strategische pijler is van de UGent, ingebed in een groeiend ecosysteem rond zijn campus Oostende

Margriet Drouillon van UGent haakte hier naadloos op in door enkele concrete projecten inzake aquacultuur te illustreren, met als kers op de taart de spin-off Imaqua

Tim Verstraeten van UGent lichtte toe hoe het EMBRC-project ondersteuning kan bieden aan industrie en wetenschap door o.a. het ter beschikking stellen van data, staalnames, infrastructuur, maar tevens training op maat kan aanbieden

Na het aperitief met hapjes konden we van Caroline Ven, CEO van de nieuwe speerpuntcluster de Blauwe Cluster, vernemen waarom er nood is aan overheidsinbreng en aan regels (“tragedy of the commons”) in de blauwe economie en in het innovatiegebeuren, en hoe de Blauwe Cluster zal bijdragen aan de welvaart en het welzijn van alle Vlamingen. Tenslotte gaf Jozef Ghijselen van VLAIO een welgekomen toelichting bij het veranderd subsidiebeleid inzake innovatie van de Vlaamse overheid.
 
Het programma werd afgesloten met de speeddating lunch, waarbij talrijke ontmoetingen plaatsvonden om na te praten en vragen te stellen over samenwerking tussen industrie en wetenschap in de blauwe economie.
 
We bedanken alle medewerkers van VLIZ en FMC, de sprekers, de pitchers en de aanwezigen die van deze editie een geslaagd event maakten!

Presentaties

De rol van FMC en VLIZ in het innovatielandschap 
Eric Van den Eede (FMC) en Tina Mertens (VLIZ)

De win-winnovatie aanpak  
Piet Verhoeve (Hangar K)

Staatssteun in de blauwe economie
Caroline Buts (VUB)

Duurzaam alternatief voor klassieke anti-fouling
Mieke Harteel-Van Genabet, Harsonic

Stadsdistributie over de waterweg
Johan De Mol, Universiteit Gent

Terrascope: Belgisch acces point voor Copernicusdata en –services
Jurgen Everaerts, VITO

Innovatie plannen: een 2-stapsmethodologie om de verwevenheid tussen de maritieme industrie en de kenniseconomie te begrijpen
Karel Van den Berghe, Universiteit Gent

Numerical and physical modelling for the design of maritime structure 
Bernard Malherbe, Jan De Nul

Van O&O-traject naar een spin-off bedrijf in de offshore windenergie
Pieter Jan Jordaens, OWI-Lab/IBN Offshore Energy

Mogelijke samenwerkingen tussen universiteit en industrie
Colin Janssen, Universiteit Gent

Showcases van samenwerkingen tussen universiteit en industrie
Margriet Drouillon, Universiteit Gent

Wetenschap & industrie
Tim Verstraeten, EMBRC Universiteit Gent

Innovatie & ondernemerschap: bron van welvaart
Caroline Ven (Blauwe Cluster)

Subsidies voor innovatie
Jozef Ghijselen (VLAIO)

Jouw mening

We horen graag jouw mening over dit event op http://registration.vliz.be/enquetemsmmi