Nationale MET-CERTIFIED workshop voor standaardisatie en certificatie in de mariene energie

Mariene energietechnologieën (getijdenenergie, golfenergie, thermische of osmotische energie) bevinden zich in een belangrijke precommerciële fase, vlak voor opschaling. De financiering van deze projecten verloopt doorgaans moeilijk, omdat het financieel risico hoog ingeschat wordt, de sector is met andere woorden nauwelijks “bankable”.  Een belangrijke reden is het ontbreken van standaardnormen en certificatieschema’s voor deze technologie. Het MET-Certified project (Interreg 2 Zeeën) wil deze normen en schema’s verder ontwikkelen en toepassen in demonstratiecases.

Flanders' Maritime Cluster steunt de doelstellingen van dit project en is daarom toegetreden tot het projectconsortium als observer. Dit betekent dat FMC haar leden op de hoogte brengt van de activiteiten en de resultaten van het project.

De POM West-Vlaanderen (Fabriek voor de Toekomst Blue Energy), Power-Link UGent, Dutch Marine Energy Centre en NEN nodigen u van harte uit voor een workshop op woensdag 13 september in GreenBridge, Oostende waarbij u geïnformeerd wordt over de laatste ontwikkelingen op het gebied van normalisatie en certificatie voor golf-, getij- en OTEC-technologie onder IEC (International Electrotechnical Commission) en meer bepaald IEC-RE (IEC – Renewable Energy), alsook de link met TC-114. Het proces van zowel technologische uitwerking, projectontwikkeling en de bepaling van standaarden en normen is op heden nauw verweven. 

Bent u ook benieuwd naar het certificatieproces en wil u weten hoe een certificatiebureau een Technology Qualification als tool gebruikt, welke guidelines reeds beschikbaar worden en welke IEC-normen (bijvoorbeeld de 62600 reeks) in ontwikkeling zijn?  Wil u weten hoe zowel een energieconvertor of een project gecertifieerd kan worden?  Wil u tevens actief hieraan bijdragen om uw noden kenbaar te maken, zodat hiermee rekening gehouden kan worden?  Hou deze datum dan zeker vrij!

De workshop maakt onderdeel uit van het MET-CERTIFIED project binnen het Interreg 2 Zeëen programma en aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Optioneel kan u in de voormiddag een toelichting over het MeyGen project (Deme Blue Energy) en de product- en projectontwikkelingen van Tocardo volgen. Deze wordt parallel gehouden met de Blue Growth Summerschool.  De MET-CERTIFIED workshop zelf staat echter los van deze Summerschool.

Doelgroep

Doelgroep van deze workshop: technologie ontwikkelaars, supply chain, classificatie bureaus, test laboratoria, project ontwikkelaars, financiers, verzekeraars, vergunningsverlenende overheden.
 

Programma

Optioneel
09:40: Ontvangst met koffie.
10:10: Optionele toelichting Maygen project (Joury Meersschaut, DEME Blue Energy) en ontwikkelingen vanuit Tocardo (Hans Van Breugel, Tocardo, TBC)
12:30: Lichte lunch

Workshop
13:30: Verwelkoming, introductie deelnemers van organisatoren (POM West-Vlaanderen, NEN.nl - Nederland Normalisatie en Normen en UGent)
14:00: Ontwikkelingen in het kader van certificatie en standaardisatie binnen mariene energie
1) Introductie tot het MET-CERTIFIED project
In deze sessie krijgt u een helder overzicht van de aanleiding, doelstellingen, activiteiten en partners binnen het project (spreker TBC).
2) Risico beperking van mariene energie projecten door internationale certificatie en standaardisatie
Martijn Geertzen (NEN, namens MET-CERTIFIED) geeft een overzicht van de toepasselijke normen, de relevante internationale structuren zoals IEC-RE mariene energie en IEC- TC114  en de laatste ontwikkelingen binnen deze groepen.
14:50:  Interactieve workshop gedeelte: goede standaarden en certificatieschema’s die mariene energie financierbaar maken
1) Marktvragen bij standaardisatie en certificatie, waarbij vragen of wensen vanuit de industrie geïdentificeerd en gekaderd worden
2) Conclusies en aanbevelingen.
17:30: Netwerkreceptie.
 

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk via de website van Fabrieken voor de Toekomst.
Deelname is gratis, maar registratie is verplicht.