Licht op groen voor de Blauwe Cluster

Begin maart zette het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) het licht op groen voor de Blauwe Cluster vzw om een speerpuntcluster te worden. Hiermee zal De Blauwe Cluster het zesde speerpuntcluster-initiatief in Vlaanderen worden na Catalisti (chemie), Flux50 (energie), VIL (logistiek), Flanders’ food (Agrovoeding) en SIM (materialen). De Blauwe Cluster is volledig bottom-up ontstaan op initiatief van innovatieve en ondernemende bedrijven in Vlaanderen zoals Colruyt, DEME, Jan De Nul, SIBELCO, Sioen Industries, Tractebel en tal van andere ondernemingen en KMO’s. De initiatiefnemers rekenden op de ondersteuning en voortrekkersrol van Flanders’ Maritime Cluster vzw, een netwerkorganisatie voor de mariene en maritieme industrie in Vlaanderen opgericht met steun van de Provincie West-Vlaanderen.

De Blauwe Cluster wil dankzij een nauwe samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden vernieuwende onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten uitrollen die zullen bijdragen tot duurzame en beloftevolle economische activiteiten en investeringen in het Belgische deel van de Noordzee én daarbuiten. Klimaatverandering, oceaanvervuiling, het energievraagstuk, gezonde voeding en goede maritieme bereikbaarheid zijn uitdagingen waar De Blauwe Cluster zich actief voor zal inzetten. Ook het blauw toerisme, met specifieke aandacht voor eco-educatief-toerisme rond de innovatieprojecten op zee, wordt door de Blauwe Cluster op de kaart gezet. De blauwe economie raakt immers aan veel meer activiteiten en sectoren dan enkel de klassieke mariene. Door de verschillende uitdagingen als een ecosysteem te benaderen en met de volle benutting van moderne technologieën ook op vlak van ICT en dataverwerking, kunnen complexe problemen worden aangepakt door een netwerk van bedrijven en kenniscentra die elkaar anders allicht niet zouden vinden.

Enkele van de innovatieprojecten waar de Blauwe Cluster en haar leden wensen aan te werken zijn : de kweek van algen in de Noordzee, drijvende zonnepanelen, het opruimen van de munitiestortplaats op de Paardemarkt, een versterking van de kustbescherming, …

De Blauwe Cluster en haar innovatie-initiatieven zullen naar verwachting de Vlaamse economie fundamenteel transformeren in lijn met de langetermijnstrategie “visie 2050” van de Vlaamse regering en zullen nieuwe toonaangevende industriële technologieën en diensten creëren voor Vlaamse bedrijven.

Tegen eind 2018 dient de Blauwe Cluster een clusterpact ter goedkeuring voor te leggen aan VLAIO maar nu reeds kan het innovatieprojecten indienen. In juni zal de Blauwe Cluster een startmoment organiseren in Oostende om de eerste innovatieprojecten voor te stellen.

Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse regering: "We weten op dit moment meer over de oppervlakte van de maan dan over de bodem van de oceaan. Nochtans is de zee niet enkel een immens prachtige natuurbron, ze biedt ook een zee van onderzoek en exploitatie mogelijkheden in tal van sectoren, van energie tot onder andere cosmetica, voeding en gezondheid. Volgens kenners is de 21ste eeuw de eeuw van de oceaan. We moeten samenwerken om tot een duurzame ontwikkeling te komen. De Blauwe Cluster en haar innovatie-initiatieven gaan hand in hand met het lange termijnbeleid voor Vlaanderen dat is samengevat in Visie 2050.  Vlaanderen is een pionier wat betreft kruisbestuiving tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. We spelen deze troefkaart verder uit in de samenwerkingsverbanden binnen de Blauwe Cluster waarbij we Vlaamse verankering zoveel mogelijk proberen te stimuleren. Vlaanderen kiest resoluut voor een toekomst waar de Vlaamse kerncompetenties en innovatie centraal staan en de blauwe economie een belangrijke rol speelt in de omslag naar verduurzaming. Als West-Vlaming ben ik ontzettend tevreden dat West-Vlaanderen na het onderzoekscentrum voor mechatronica en machinebouw van Flanders Make, er nu met de Blauwe Cluster een tweede belangrijke impuls voor wetenschappelijk onderzoek bij krijgt".

Philippe Muyters, Vlaams minister van innovatie: “De zee heeft enorm veel te bieden op vlak van voeding, transport, energie… Dat potentieel wordt nog niet voldoende benut. De Blauwe Cluster verenigt een aantal Vlaamse bedrijven en instellingen die in hun niche aan de top van de wereld staan. Dat zij hun expertise gaan samenleggen om het economische en ecologische potentieel van de zee te onderzoeken, zal zonder twijfel tot verbluffende resultaten leiden. De princiepsbeslissing tot oprichting van de Blauwe Cluster werd genomen. Nu moet het clusterpact nog in zijn details onderhandeld worden.”

Meer info op www.blauwecluster.be

Contact: 

Caroline Ven
CEO Blauwe Cluster
caroline.ven@blauwecluster.be

Laurenz-Frederik Pauli
Business Developer
laurenz-frederik.pauli@blauwecluster.be