Jouw innovatief idee is goud waard!

Aan het broeden op een vernieuwend project? Samen met één of meerdere andere bedrijven? En op zoek naar bijkomende financiële steun? Dan zijn de 'Quick Wins Fabrieken voor de Toekomst' iets voor voor de Toekomst samenwerking tussen bedrijven. Met de oproep “Quick Wins FvT” zal de POM West-Vlaanderen een aantal kortlopende en praktijkgerichte innovatieve samenwerkingsprojecten ondersteunen. 

Het aanbod: 135.000 euro om 8 pilootprojecten te realiseren.

Belangrijkste voorwaarden

Het project situeert zich binnen één of meerdere van volgende sectoren:

  • Nieuwe Materialen
  • Voeding
  • Blue Energy
  • Machinebouw/Mechatronica

Het resultaat van het project, onder de vorm van een proefopstelling, pilootinstallatie of prototype, is haalbaar op korte termijn (max. 1 jaar).

Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen minimum twee onderling onafhankelijke bedrijven waarvan minstens 1 KMO en minstens 1 in West-Vlaanderen gevestigd.

Maximaal steunbedrag van 50%.

Timing

Projectaanvragen dienen ingediend te worden bij de POM West-Vlaanderen tegen uiterlijk 21 februari 2018. 

Lees de voorwaarden en dien je voorstel in!