Je multi-parameter platform voor onderwater observaties

Het Aanderaa Seaguard systeem is een multi-parameter platform, ontwikkeld voor zowel stroomsnelheid sensoren als waterkwaliteit sensoren. Via de plug & play structuur kan je het systeem afstellen op jouw behoeftes voor onderwater observaties in zowel oppervlaktewater tot diepzee locaties (tot - 11 000m!).

De snelheidssensoren kunnen opgesplitst worden in 2 types, namelijk:

  • Snelheid op 2 welbepaalde dieptes met de RCM series.
  • Snelheid door een bepaald profiel (DCP profiler).

Eens de keuze gemaakt voor een bepaald systeem, kunnen deze snelheidssensoren aangevuld worden met bijvoorbeeld sensoren voor het meten van conductiviteit, druk-golf-getijden of opgeloste zuurstof.

Gezien het om een modulair platform gaat, kunnen op de logger van de Seaguard nog uitbreidingen aangesloten worden. Dit door bijvoorbeeld sensoren te bevestigen in een mooring line om zo meetdata te hebben over het volledige diepteprofiel. Ook de link naar andere multi-parameter sondes kan gemaakt worden voor data i.v.m. algen of pH.

Elscolab helpt je graag verder bij de volledige omkadering van je monitoring project zoals het implementeren van het Seaguard platform in een boei, opstelling op de zeebodem, communicatie of stroomvoorziening.