3d high-level meeting ENMC

De ‘European Network of Maritime Clusters (ENMC) en de Europese Commissie hebben op 7 juli 2017 voor de derde keer hun traditionele jaarlijkse bijeenkomst over Blue Growth gehouden.

De Europese Commissaris, de heer Karmenu Vella en de voorzitters van twaalf nationale maritieme clusters, geleid door de voorzitter van de ENMC Francis Vallat, hebben onderwerpen gerelateerd aan Ocean Governance en het behoud en duurzaam gebruik van mariene biologische diversiteit van gebieden buiten de nationale jurisdictie (BBNJ) besproken. Ook specifieke problemen in de afzonderlijke lidstaten kwamen aan bod. Flanders’ Maritime Cluster werd vertegenwoordigd door Eric Van den Eede. 

De vertegenwoordigers van de ENMC hebben onder meer aangedrongen op het versnellen van de invoering van maatregelen om de Europese maritieme industrie concurrentieel te maken en de administratieve lasten te verminderen. Ook werden de noodzaak van betere regels omtrent eerlijke concurrentie, de behoefte aan "Blue skills" samen met het ondersteunen van het vinden van tewerkstelling na een leven aan boord besproken. Daarnaast, maar zeker niet bijkomstig, de ter beschikkingsstelling van kapitaal en / of schuldfinanciering voor opstartende ondernemingen bijvoorbeeld door het opzetten van een investeringsplatform voor de Blue Economy of de uitbreiding van TEN-T-netwerk en CEF-bepalingen.

Een belangrijk punt op de agenda was de follow-up van de studie over het verzamelen en verwerken van maritieme gegevens in Europa, die werd aangevraagd en uiteindelijk verkregen door de ENMC-leden. De clusters zijn bezorgd, met reden, over de uitvoering van de aanbevelingen van de studie met betrekking tot de beschikbaarheid, consistentie, recentelijkheid en kwaliteit van de te gebruiken data. Te verwachten, verschillen de behoeften van de Europese Commissie en de industrie aanzienlijk. De leden van de ENMC zullen mogelijke oplossingen verder bekijken tijdens een volgende algemene vergadering die in oktober in Kopenhagen gepland is.