Aquacultuur

Actua

Vlaanderen kan voortrekker zijn op het vlak van kweek, verwerking en vermarkting van zeewieren

Het consortium “SeaConomy” presenteerde op maandag 7 mei de bevindingen van hun onderzoek rond haalbaarheid van zeewier in Vlaanderen in een visietekst.  De Noordzee is uitermate geschikt voor de teelt van diverse soorten zeewier met een economisch potentieel, zoals wakame, suikerwier, blaaswier, zee-eik, zee-sla, enz. Op korte termijn hebben zeewieren het meeste potentieel als bijmenging in voeding en voeders omwille van hun specifieke eigenschappen (kleur, smaak, bioactieve stoffen, duurzaamheid,...), hun natuurlijke oorsprong uit zee en hun lokale of Europese herkomst.

Evenement

Op donderdag 24 mei organiseren Flanders’ Maritime Cluster (FMC) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) voor de vierde keer ‘Marine Science meets Maritime Industry’. Veertien sprekers brengen motiverende en inspirerende presentaties over valkuilen, successen en uitdagingen in het blauwe innovatie-landschap.

Evenement

Op 24 mei kwamen ruim 100 vertegenwoordigers van kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven bijeen in het VLIZ te Oostende voor de 4de edidie van ‘Marine Science Meets Maritime Industry’, een co-organisatie van FMC en VLIZ.
 

Terugblik
Evenement

De partners van het SeaConomy project brengen je op 7 mei enkele succesverhalen na anderhalfjaar marktonderzoek. Krijg inspiratie om zelf de opportuniteiten van zeewier te verkennen.

Evenement

Voor de volgende editie van Marine Science meets Maritime Industry op 24 mei zijn we op zoek naar sprekers die hun ervaringen rond samenwerking en innovatie kort en krachtig willen delen en interessante tips kunnen meegeven.

Evenement

SAVE THE DATE, 17 MAY 2018. The European Commission is pleased to announce 'Blue Invest 2018', the first match-making event in Europe between companies and investors in the Blue Economy.
 

Evenement

FMC kijkt terug op een gezellige nieuwjaarsreceptie. Bedankt aan alle aanwezigen en aan de Haven van Antwerpen!

Terugblik
Evenement

RESOC Noord-West-Vlaanderen nodigt je op 18 oktober uit voor de vierde RESOC XL: blauwe economie, een zee aan opportuniteiten voor Noord-West-Vlaanderen. 

Evenement

Op 28 september en 10 oktober hebben telkens een 30-tal leden van FMC en de Blauwe Cluster gebrainstormd omtrent hun interesse in de verschillende domeinen naar voor geschoven door De Blauwe Cluster.

Terugblik
Evenement

Op donderdag 28 september vindt het eerste Belgisch-Nederlandse zeewierevent plaats: SAMEN GROEIEN op het Vlaams Instituut van de Zee in Oostende, België.

Actua

"Coastbusters" gaan kust beschermen met innovatie technologie

Een rif van zeewier, mosselen en schelpkokerwormen moet voorkomen dat bij storm op de Noordzee tonnen zand wegspoelen.

Actua

Bourgeois pleit voor een unie van de Noordzee

Er komt best een nieuwe en hechte politieke samenwerking tussen alle landen rond de Noordzee, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Actua

Binnenkort Belgische mosselen en oesters uit Noordzee

Over een paar jaar kunnen we misschien Belgische mosselen eten, die gekweekt zijn op volle zee. In een windmolenpark zelfs.

Evenement

Op dinsdag 30 mei 2017 organiseerden Flanders’ Maritime Cluster (FMC) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) een derde editie van 'Marine Science meets Maritime Industry'.

Terugblik
Actua

FMC en De Blauwe Cluster slaan de handen in elkaar

FMC en De Blauwe Cluster (DBC) hebben een Memorandum van Overeenstemming afgesloten om samen te werken met het oog op een erkenning als speerpuntcluster van DBC. Dit zal ongetwijfeld een boost betekenen voor de ontwikkeling van de blauwe economie in Vlaanderen!

Evenement

Op 20 april informeren en inspireren we jou aan de hand van verschillende plenaire en break-out sessies met focus op IoT toepassingen in Blue Growth.

Evenement

Neem op 23 februari deel aan de kick-off van het SeaConomy project. Zeewier, de weg naar duurzame en gezonde voeding.

Evenement

Staatssecretaris Philippe De Backer nodigt iedereen, die constructief wil meedenken over hoe de Noordzee er in de toekomst zou moeten uitzien en worden beheerd, uit voor een eerste overleg in Zeebrugge op 14 december 2016 (13:00-17:30).

Flanders' Maritime Cluster nieuwjaarsreceptie 2017
Evenement

Een 100-tal beslissingsnemers uit de maritieme sector keken vooruit naar het nieuwe jaar in de GreenBridge incubator te Oostende. Voorafgaand bezocht een delegatie de site van FMC-lid Scheepswerf IDP in de achterhaven van Oostende.

Actua

Vlaamse bedrijven verenigen krachten om zeewier economie te ontluiken

SeaConomy wil de barrières voor lokale kweek, verwerking en vermarkting van zeewier doorbreken. Met een multidisciplinair consortium van bedrijven wordt de volledige waardenketen gemobiliseerd, van kweek tot supermarkt. Dit project is mee tot stand gekomen dankzij FMC.

Actua

Het Macro Cascade project voor stimulering van blue bioeconomy

Het project die een subsidie van 4,2 miljoen euro verkregen heeft, beoogt de valorisatie van zeewier via bioraffinage aan te tonen.

Evenement

De UGent Blue Growth Summer School vindt plaats van 12 tot en met 23 september 2016 in GreenBridge, België en combineert wetenschap, business development inzichten, interactieve hands-on sessies met excursies en socio-culturele activiteiten.

Actua

De oceaan-economie in 2030

De OESO publiceerde recent een studie omtrent het economisch potentieel van de oceaan. Hierin wordt de capaciteit voor toekomstige tewerkstelling beschreven, het potentieel voor innovatie en de rol van de oceaan in de aanpak van mondiale uitdagingen.

Actua

Vlaamse zeewierindustrie heeft nood aan (lokale) initiatieven en informatie

POM West-Vlaanderen, Sioen Industries, Flanders’ Maritime Cluster en Flanders’ FOOD organiseerden op 19 april 2016 in het VLIZ te Oostende een focusgroep rond zeewier in Vlaanderen, een workshop waar bedrijven, overheden, en kennisinstellingen waren op uitgenodigd.

Evenement

On 20 and 21 September 2017, over a 180 international contacts from the oil & gas sector, the offshore renewables, dredging companies, ports and governmental organisations visited the 'Blue Tech Demo Days' at the site of DECO in Bruges to witness live demonstrations by eight Flemish based companies.

 

Terugblik
Evenement

Van 7 tot 10 november 2016 organiseren de OD Natuur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en het Belgisch Biodiversiteitsplatform, de North Sea Open Science Conference 2016 in Oostende.

Actua

FMC in gesprek met EU commissaris Karmenu Vella

Op dinsdag 3 mei jongstleden vertegenwoordigde FMC voorzitter Eric Van den Eede de Vlaamse maritieme belangen tijdens een ‘high-level’ meeting met EU commissaris Karmenu Vella (Milieu, Maritieme Zaken & Visserij). Deze bijeenkomst van het European Network of Maritime Clusters (ENMC) vond plaats in de marge van de ‘European Maritime Day’ in Luxemburg.

Evenement

Op 6 juni 2016 organiseert GreenBridge het event 'Blue Growth: Onbekend, Onbemind'.

Evenement

Greenbridge organiseert van 22 april t.e.m. 24 april 2016 een Startup Weekend Oostende.

Evenement

De afgelopen maanden zijn FMC en het VLIZ druk bezig geweest met het organiseren van het evenement ‘Marine Science Meets Maritime Industry’. Op 17 mei was het dan zo ver! Ruim 100 vertegenwoordigers van kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven kwamen bijeen.

Evenement

Op woensdag 17 februari kan je deelnemen aan een workshop ‘blauwe groei en innovatie i.s.m. Zuid-Amerika’ in aanwezigheid van een delegatie uit Chili, Colombia, Ecuador, Panama en Peru.

Evenement

Mariene Biotechnologie Platform Vlaanderen. Infosessie ‘Tweede oproep voor onderzoeksprojecten door het Marine Biotechnology ERA-NET’
 

Actua

Leveren windmolenparken ons straks elektriciteit én vis op?

Vlaanderen onderzoekt of passieve visserij en aquacultuur mogelijk zijn in windmolenparken in de Noordzee. Tot op heden geldt daar een scheepvaartverbod.

Evenement

Op 12 februari vindt de VLIZ-Contactdag Mariene Wetenschappen plaats. De dag is niet te missen voor iedereen die begaan is met zee- en kustwetenschappen in Vlaanderen/België en de aangrenzende regio’s.

Evenement

Tachtig aanwezigen op de nieuwjaarsreceptie kregen een overzicht van de FMC activiteiten van het voorbije jaar en een vooruitblik op wat ze kunnen verwachten in 2016.

Actua

Vlaams Aquacultuur Symposium

Bart Tommelein: "Aquavalue wil verschillende projecten opstarten, waaronder een visboerderij en een mosselkwekerij tussen de windmolens. Indien nodig zal ik het Marien Ruimtelijk Plan of het vergunningenbeleid aanpassen om de commercialisering van aquacultuur alle kansen te geven."

Actua

Sioen zaait eerste hectare zeewier

Het Ardooise textielbedrijf Sioen Industries heeft samen met zes Europese partners een zeewierboerderij opgestart in het Noorse Solund. Deze maand werd de eerste hectare gezaaid. In mei 2016 zal die worden geoogst en vanaf 2017 worden de eerste sleutel-op-de-deur-zeewierboerderijen verkocht.

Evenement

Op 9/12/2015 brengt Vlaams Aquacultuur symposium getuigenissen uit de bedrijfswereld die illustreren hoe te starten met een viskwekerij in Vlaanderen.

Project

De FMC clusterwerking doelgericht differentiëren zodat Vlaamse actoren optimaal kunnen inspelen op de opportuniteiten van een groeiende maritieme industrie in transitie.

Project

De creatie van een Noord-West Europees netwerk van piloot/demonstratie sites en het verzamelen van technisch economische informatie. Noord-West Europese SWOT analyse: een analyse maken van de voordelige context en toekomstige noden(expertise, markten, beleid).

Eric Van den Eede - voorzitter FMC
Evenement

"Klimaatwijziging gebeurt en het is tijd voor actie. De mariene wetenschappelijke gemeenschap staat klaar om het noodzakelijke onderzoek te verrichten en de kennis aan te voeren aan beleidsvoerders, bedrijven en het grote publiek." Jan Mees - VLIZ

Actua

Zeewierfarm volwaardig alternatief voor levering duurzame energie

Een nieuwe kant en klare zeewierfarm kan een enorme bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie(dragers) uit biomassa.

Project

Aquacultuur is vandaag nagenoeg onbestaande in Vlaanderen maar wereldwijd een sterk groeiende miljardenindustrie. Toch beschikt Vlaanderen over heel wat industriële en academische kennisspelers in de aquacultuurwaardeketen.