Waterbouw

Evenement

Eight innovative and complementary companies recognize the need for live demonstrations of their technologies. With support of Flanders’ Maritime Cluster, they organize hands-on sessions on Wednesday 20 and Thursday 21 September.

 

Evenement

Leden van FMC zijn van harte welkom op de feedback- en brainstormsessie van De Blauwe Cluster op donderdag 28 september in Oostende of dinsdag 10 oktober in Antwerpen.

Actua

Uitbreiding Old Doha haven in Qatar toegekend aan Joint Venture DEME – JAN DE NUL GROUP

Om het bloeiende en snelgroeiende cruisetoerisme in Qatar het hoofd te bieden, zal de Old Doha Haven uitgebreid worden.

Actua

DEME mag kabel naar stopcontact op zee trekken

Dredging International, onderdeel van de DEME Group, haalt het contract binnen van de Belgische transmissienetbeheerder Elia voor de onderzeese stroomkabelinstallatie van de Modular Offshore Grid (MOG) in de Noordzee.

Actua

"Coastbusters" gaan kust beschermen met innovatie technologie

Een rif van zeewier, mosselen en schelpkokerwormen moet voorkomen dat bij storm op de Noordzee tonnen zand wegspoelen.

Actua

Laatste turbine in Finland geïnstalleerd

Jan De Nul Group’s offshore installatieschip Vole au vent heeft het laatste rotorblad op de laatste turbine van het Tahkoluoto offshore windpark in Finland geïnstalleerd.

Actua

Bourgeois pleit voor een unie van de Noordzee

Er komt best een nieuwe en hechte politieke samenwerking tussen alle landen rond de Noordzee, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Actua

Minerva, nieuwste aanwinst DEME-vloot, gedoopt

Sleephopperzuiger 'Minerva' werd vrijdag 23 juni officieel gedoopt in de haven van Zeebrugge. Minerva is het eerste baggerschip ter wereld dat uitgerust is met dual-fuel motoren en volledig op LNG kan varen.

Actua

Jan De Nul Group 2016: Stabiele prestaties in een hoog volatiele markt

Jan De Nul bewijst zijn sterkte in moeilijke marktomstandigheden

Actua

Jan De Nul Group investeert in revolutionaire schepen

Jan De Nul Group breidt zijn investeringsprogramma in de sleephopperzuigers verder uit.

Actua

Jan De Nul wint Mexicaans baggercontract van 60 miljoen euro

In de nieuwe haven van Veracruz zal ongeveer 13 miljoen m³ uit het toegangskanaal en de zwaaikom worden gebaggerd.
 

Actua

DEME haalt meerdere Afrikaanse contracten binnen

DEME haalde opnieuw een reeks contracten binnen voor een totale waarde van ongeveer 125 miljoen euro. De projecten bevinden zich in Angola, Benin, Ghana, Ivoorkust, Liberia en Nigeria.

Evenement

Op dinsdag 30 mei 2017 organiseerden Flanders’ Maritime Cluster (FMC) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) een derde editie van 'Marine Science meets Maritime Industry'.

Terugblik
Actua

Jan De Nul Group verwerft EUR 250 miljoen contract in joint venture

Jan De Nul Group heeft in joint venture met Koninklijke Boskalis Westminster N.V. een contract verworven van havenexploitant Jawaharlal Nehru Port Trust voor het verdiepen en verbreden van het toegangskanaal naar Jawaharlal Nehru Port in Mumbai, India.

Actua

FMC en De Blauwe Cluster slaan de handen in elkaar

FMC en De Blauwe Cluster (DBC) hebben een Memorandum van Overeenstemming afgesloten om samen te werken met het oog op een erkenning als speerpuntcluster van DBC. Dit zal ongetwijfeld een boost betekenen voor de ontwikkeling van de blauwe economie in Vlaanderen!

Actua

Jan De Nul Group bestelt nieuwe schepen

Jan De Nul Group bestelt nieuwe schepen met uitlaatgasbehandelings-

systemen.

Actua

DEME bestelt nieuwste generatie offshore installatieschip ‘Orion’

‘Orion’ zal een ongeëvenaarde combinatie bieden van buitengewone transport- en laadcapaciteit, indrukwekkende hijshoogte en groene technologie.

Actua

Multipurpose-schip te water gelaten

Op de AVIC scheepswerf in Weihai, China, is het multipurpose-schip Adhémar de Saint-Venant van Jan De Nul Group te water gelaten.

Evenement

Op 20 april informeren en inspireren we jou aan de hand van verschillende plenaire en break-out sessies met focus op IoT toepassingen in Blue Growth.

Actua

Kust zet zich schrap voor gevaarlijk stormtij

Hoogste waterpeil sinds 1953 verwacht.

Actua

Joint venture Iemants-Jan De Nul wint contract voor Deens offshore windpark

Iemants vervoegt Jan De Nul Group voor de engineering, constructie en installatie van 2 Gravity Based Foundations (GBF) voor 2 offshore substations.

Flanders' Maritime Cluster nieuwjaarsreceptie 2017
Evenement

Een 100-tal beslissingsnemers uit de maritieme sector keken vooruit naar het nieuwe jaar in de GreenBridge incubator te Oostende. Voorafgaand bezocht een delegatie de site van FMC-lid Scheepswerf IDP in de achterhaven van Oostende.

Actua

Groen licht voor Gen4Wave

Op voorstel van Minister Weyts heeft de Vlaamse Regering op 30 september beslist akkoord te gaan met de bouw van een complex voor een sleeptank en golfbak in Plassendale 1 in Oostende. Ze keurt meteen ook de samenwerkings- overeenkomst goed in het kader van de subsidiëring door de Herculesstichting.

Hiermee is een belangrijke stap gezet in de richting van de ontwikkeling van onderzoeks-, test- en demonstratiefaciliteiten aan de Vlaamse kust voor onderzoekers en bedrijven die actief zijn op het domein van blauwe energie en van kustverdediging.

Actua

De oceaan-economie in 2030

De OESO publiceerde recent een studie omtrent het economisch potentieel van de oceaan. Hierin wordt de capaciteit voor toekomstige tewerkstelling beschreven, het potentieel voor innovatie en de rol van de oceaan in de aanpak van mondiale uitdagingen.

Actua

MG3 takes delivery of the multirole DP2 vessel Ocean Spirit

As part of its strategic growth, MG3 has expanded its technical capability and range of services and purchased the DP2 vessel MV Ocean Spirit complete with geotechnical site investigation equipment spread.

Actua

Samenwerking tussen China COSCO Shipping en DEME

De Belgische bagger-, waterbouw- en milieugroep DEME en China COSCO Shipping -de grootste rederij ter wereld- gaan nauw samenwerken voor de ontwikkeling van offshore windenergie in China.

Actua

Glomar Offshore and GEOxyz establish strategic partnership

Glomar Offshore based in Den Helder, The Netherlands and GEOxyz situated in Zwevegem, Belgium have recently signed a strategic partnership agreement. GEOxyz is an independent company specializing in hydrographic, geophysical & geotechnical and topographical surveys, site investigations, offshore renewable energy support and crew transfers.

Actua

FMC in gesprek met EU commissaris Karmenu Vella

Op dinsdag 3 mei jongstleden vertegenwoordigde FMC voorzitter Eric Van den Eede de Vlaamse maritieme belangen tijdens een ‘high-level’ meeting met EU commissaris Karmenu Vella (Milieu, Maritieme Zaken & Visserij). Deze bijeenkomst van het European Network of Maritime Clusters (ENMC) vond plaats in de marge van de ‘European Maritime Day’ in Luxemburg.

Actua

FMC-leden IMDC en Fides werken samen met universiteiten en overheid om meer inzicht te krijgen in kustprocessen

Op 1 november ging het CREST-project van start om de kennis van kustprocessen nabij de kust en op land te verhogen. Het project kadert binnen het Strategisch BasisOnderzoek (SBO) programma van het Agentschap Innoveren & Ondernemen en loopt tot en met 31 oktober 2019. Er zijn tien partners betrokken bij dit project. Naast academische partners en de Vlaamse overheid betreft het de FMC-leden IMDC en Fides.

Actua

Akkoord over bergingsoperatie wrak MV Flinterstar voor Belgische kust

Flinterstar III BV, de eigenaar van het Nederlandse vrachtschip MV FLINTERSTAR, heeft een contract getekend met een consortium van Belgische maritieme aannemers om het wrak te verwijderen van het schip dat in oktober 2015 voor de kust van Zeebrugge zonk na een aanvaring. Het consortium wordt geleid door SCALDIS, een gezamenlijke vennootschap van DEME, Jan De Nul en Herbosch-Kiere.

Evenement

De afgelopen maanden zijn FMC en het VLIZ druk bezig geweest met het organiseren van het evenement ‘Marine Science Meets Maritime Industry’. Op 17 mei was het dan zo ver! Ruim 100 vertegenwoordigers van kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven kwamen bijeen.

Actua

Subcon Europe haalt Brits contract binnen

Subcon Europe, gevestigd in de GreenBridge Incubator in Oostende, heeft het contract voor de herstellingswerken aan de strekdam van de jachthaven van Brighton (UK) binnengehaald.

Actua

Van slijk tot dijk

Waterbeheerders uit binnen- en buitenland kijken met interesse naar de werken in het Sigmagebied Vlassenbroek in Dendermonde. De reden? Meer dan 1,5 kilometer aan nieuwe dijken werd opgetrokken met een innovatieve techniek. De bouwstof: 200.000 m³ baggerspecie uit de Schelde.

Actua

Vlaamse overheid herstelt Oostendse duinen

De Vlaamse overheid zal 200.000 euro investeren in de aankoop van de duinen ter hoogte van de campings in Oostende-Raversijde. Het is de bedoeling om er de zeewerende duinen te herstellen. 

Actua

JDN: Het nieuwe schip Isaac Newton werd officieel overhandigd

Het nieuwe schip 'Isaac Newton' die onderzeese kabels en umbilicals kan installeren werd officieel overhandigd aan Jan De Nul.

Actua

Jan De Nul verzekert zijn aanwezigheid in Panama voor de komende 2 jaar

Jan De Nul Group zal de PSA terminal aan de Pacifische ingang van het Panama kanaal uitbreiden

Project

De FMC clusterwerking doelgericht differentiëren zodat Vlaamse actoren optimaal kunnen inspelen op de opportuniteiten van een groeiende maritieme industrie in transitie.