Aquacultuur

Actua

FMC en De Blauwe Cluster slaan de handen in elkaar

FMC en De Blauwe Cluster (DBC) hebben een Memorandum van Overeenstemming afgesloten om samen te werken met het oog op een erkenning als speerpuntcluster van DBC. Dit zal ongetwijfeld een boost betekenen voor de ontwikkeling van de blauwe economie in Vlaanderen!

Evenement

Op 20 april informeren en inspireren we jou aan de hand van verschillende plenaire en break-out sessies met focus op IoT toepassingen in Blue Growth.

Evenement

Neem op 23 februari deel aan de kick-off van het SeaConomy project. Zeewier, de weg naar duurzame en gezonde voeding.

Actua

Vlaamse bedrijven verenigen krachten om zeewier economie te ontluiken

SeaConomy wil de barrières voor lokale kweek, verwerking en vermarkting van zeewier doorbreken. Met een multidisciplinair consortium van bedrijven wordt de volledige waardenketen gemobiliseerd, van kweek tot supermarkt. Dit project is mee tot stand gekomen dankzij FMC.

Evenement

The Blue Tech Demo Days planned from 13 to 15 September 2016 are suspended. On the 11th of August, a fire unfortunately destroyed DECO’s workshop and damaged their offices. Having lost our event location, and DECO not being able to carry out demonstrations on the planned dates, the organising partners have decided to postpone the event. 

 

Project

De FMC clusterwerking doelgericht differentiëren zodat Vlaamse actoren optimaal kunnen inspelen op de opportuniteiten van een groeiende maritieme industrie in transitie.

Project

De creatie van een Noord-West Europees netwerk van piloot/demonstratie sites en het verzamelen van technisch economische informatie. Noord-West Europese SWOT analyse: een analyse maken van de voordelige context en toekomstige noden(expertise, markten, beleid).

Project

Aquacultuur is vandaag nagenoeg onbestaande in Vlaanderen maar wereldwijd een sterk groeiende miljardenindustrie. Toch beschikt Vlaanderen over heel wat industriële en academische kennisspelers in de aquacultuurwaardeketen.