Aquacultuur

Evenement

Eight innovative and complementary companies recognize the need for live demonstrations of their technologies. With support of Flanders’ Maritime Cluster, they organize hands-on sessions on Wednesday 20 and Thursday 21 September.

 

Evenement

Leden van FMC zijn van harte welkom op de feedback- en brainstormsessie van De Blauwe Cluster op donderdag 28 september in Oostende of dinsdag 10 oktober in Antwerpen.

Evenement

Op donderdag 28 september vindt het eerste Belgisch-Nederlandse zeewierevent plaats: SAMEN GROEIEN op het Vlaams Instituut van de Zee in Oostende, België.

Actua

"Coastbusters" gaan kust beschermen met innovatie technologie

Een rif van zeewier, mosselen en schelpkokerwormen moet voorkomen dat bij storm op de Noordzee tonnen zand wegspoelen.

Actua

Bourgeois pleit voor een unie van de Noordzee

Er komt best een nieuwe en hechte politieke samenwerking tussen alle landen rond de Noordzee, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Actua

Binnenkort Belgische mosselen en oesters uit Noordzee

Over een paar jaar kunnen we misschien Belgische mosselen eten, die gekweekt zijn op volle zee. In een windmolenpark zelfs.

Evenement

Op dinsdag 30 mei 2017 organiseerden Flanders’ Maritime Cluster (FMC) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) een derde editie van 'Marine Science meets Maritime Industry'.

Terugblik
Actua

FMC en De Blauwe Cluster slaan de handen in elkaar

FMC en De Blauwe Cluster (DBC) hebben een Memorandum van Overeenstemming afgesloten om samen te werken met het oog op een erkenning als speerpuntcluster van DBC. Dit zal ongetwijfeld een boost betekenen voor de ontwikkeling van de blauwe economie in Vlaanderen!

Evenement

Op 20 april informeren en inspireren we jou aan de hand van verschillende plenaire en break-out sessies met focus op IoT toepassingen in Blue Growth.

Evenement

Neem op 23 februari deel aan de kick-off van het SeaConomy project. Zeewier, de weg naar duurzame en gezonde voeding.

Flanders' Maritime Cluster nieuwjaarsreceptie 2017
Evenement

Een 100-tal beslissingsnemers uit de maritieme sector keken vooruit naar het nieuwe jaar in de GreenBridge incubator te Oostende. Voorafgaand bezocht een delegatie de site van FMC-lid Scheepswerf IDP in de achterhaven van Oostende.

Actua

Vlaamse bedrijven verenigen krachten om zeewier economie te ontluiken

SeaConomy wil de barrières voor lokale kweek, verwerking en vermarkting van zeewier doorbreken. Met een multidisciplinair consortium van bedrijven wordt de volledige waardenketen gemobiliseerd, van kweek tot supermarkt. Dit project is mee tot stand gekomen dankzij FMC.

Actua

Het Macro Cascade project voor stimulering van blue bioeconomy

Het project die een subsidie van 4,2 miljoen euro verkregen heeft, beoogt de valorisatie van zeewier via bioraffinage aan te tonen.

Actua

De oceaan-economie in 2030

De OESO publiceerde recent een studie omtrent het economisch potentieel van de oceaan. Hierin wordt de capaciteit voor toekomstige tewerkstelling beschreven, het potentieel voor innovatie en de rol van de oceaan in de aanpak van mondiale uitdagingen.

Actua

Vlaamse zeewierindustrie heeft nood aan (lokale) initiatieven en informatie

POM West-Vlaanderen, Sioen Industries, Flanders’ Maritime Cluster en Flanders’ FOOD organiseerden op 19 april 2016 in het VLIZ te Oostende een focusgroep rond zeewier in Vlaanderen, een workshop waar bedrijven, overheden, en kennisinstellingen waren op uitgenodigd.

Actua

FMC in gesprek met EU commissaris Karmenu Vella

Op dinsdag 3 mei jongstleden vertegenwoordigde FMC voorzitter Eric Van den Eede de Vlaamse maritieme belangen tijdens een ‘high-level’ meeting met EU commissaris Karmenu Vella (Milieu, Maritieme Zaken & Visserij). Deze bijeenkomst van het European Network of Maritime Clusters (ENMC) vond plaats in de marge van de ‘European Maritime Day’ in Luxemburg.

Evenement

De afgelopen maanden zijn FMC en het VLIZ druk bezig geweest met het organiseren van het evenement ‘Marine Science Meets Maritime Industry’. Op 17 mei was het dan zo ver! Ruim 100 vertegenwoordigers van kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven kwamen bijeen.

Actua

Leveren windmolenparken ons straks elektriciteit én vis op?

Vlaanderen onderzoekt of passieve visserij en aquacultuur mogelijk zijn in windmolenparken in de Noordzee. Tot op heden geldt daar een scheepvaartverbod.

Actua

Vlaams Aquacultuur Symposium

Bart Tommelein: "Aquavalue wil verschillende projecten opstarten, waaronder een visboerderij en een mosselkwekerij tussen de windmolens. Indien nodig zal ik het Marien Ruimtelijk Plan of het vergunningenbeleid aanpassen om de commercialisering van aquacultuur alle kansen te geven."

Actua

Sioen zaait eerste hectare zeewier

Het Ardooise textielbedrijf Sioen Industries heeft samen met zes Europese partners een zeewierboerderij opgestart in het Noorse Solund. Deze maand werd de eerste hectare gezaaid. In mei 2016 zal die worden geoogst en vanaf 2017 worden de eerste sleutel-op-de-deur-zeewierboerderijen verkocht.

Project

De FMC clusterwerking doelgericht differentiëren zodat Vlaamse actoren optimaal kunnen inspelen op de opportuniteiten van een groeiende maritieme industrie in transitie.

Project

De creatie van een Noord-West Europees netwerk van piloot/demonstratie sites en het verzamelen van technisch economische informatie. Noord-West Europese SWOT analyse: een analyse maken van de voordelige context en toekomstige noden(expertise, markten, beleid).

Actua

Zeewierfarm volwaardig alternatief voor levering duurzame energie

Een nieuwe kant en klare zeewierfarm kan een enorme bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie(dragers) uit biomassa.

Project

Aquacultuur is vandaag nagenoeg onbestaande in Vlaanderen maar wereldwijd een sterk groeiende miljardenindustrie. Toch beschikt Vlaanderen over heel wat industriële en academische kennisspelers in de aquacultuurwaardeketen.